top of page

Wszechświat i cząstki to wystawa przygotowana przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN we współpracy z Dudley Wright Foundation prezentująca eksperymenty prowadzone w Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Identyfikacja wizualna wystawy prezentowanej w Centrum Nauki Kopernik oparta była na mandali – symbolu harmonii wszechświata, której kształtów można doszukać się w wyglądzie detektorów pracujących w CERNie.

Identyfikacja składała się z czterech manadal – jednej dla każdego z detektorów. Ich nawiązujący do street artu wygląd podkreślał bliską relację między eksperymentami prowadzonymi w CERN a współczesną kulturą i technologią.

Wszechświat i cząstki to wewnętrzny projekt zrealizowany w Centrum Nauki Kopernik.

Zdjęcia nr. 4 i 5: Agata Steifer

Accelerating Science is an exhibition prepared by the European Organization for Nuclear Research CERN, in collaboration with the Dudley Wright Foundation. It shows the experiments carried out in the Large Hadron Collider.

 

Visual identity for the exhibition display in the Copernicus Science Centre was based on a Mandala, a symbol that represents the harmony of the Universe, which can be perceived in the shapes of the detectors working in CERN.

Identity includes four mandalas, one for each of the detectors. Their style refer to the street art to point out a relationship between CERN experiments and contemporary culture and technology.

Accelerating Science is an in-house project made in the Copernicus Science Centre.

Photos no. 4 and 5: Agata Steifer

bottom of page