top of page
wystawa_03B.jpg

Wystawa „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik skupia się na najbliższej przyszłości, pomagając zrozumieć złożoność współczesnego świata i wyzwania które niesie. Projekt wystawy zrealizował zespół Centrum Nauki Kopernik.

Moim zadaniem było zaprojektowanie spójnego ze scenografią i wyglądem eksponatów layoutu graficznego dla: eksponatów z ekranami dotykowymi, opisów eksponatów, infografik i tekstów kuratorskich.

Projekt scenografii: Michał Grzymała i Przemysław Zembura. Animacja ikon eksponatu „Zaufaniobot”: Dorota Sobota.

“The Future is Today” exhibition in the Copernicus Science Centre focuses on the nearest future, it helps to understand the complexity of the contemporary world and challenges it brings. The exhibition was made by the Copernicus Science Centre team.

My task was to make a consistent with the scenography and exhibits design of touch screen exhibits, descriptions of exhibits, infographics, and typesetting of boards.

Scenography: Michał Grzymała i Przemysław Zembura. Animation of icons of the “Trustobot” exibit: Dorota Sobota.

bottom of page