top of page

Majsternia to przestrzeń w Centrum Nauki Kopernik gdzie zwiedzający podejmują wyzwania naukowe, inżynieryjne i logiczne, mając do dyspozycji przedmioty codziennego użytku.

 

Te przedmioty stały się inspiracją do powstania szyldu Majsterni. Użyta do jego powstania różnorodność materiałów, technik i tekstur, daje wrażenie tego, co zwiedzający może odkryć za drzwiami.

Majsternia to wewnętrzny projekt zrealizowany w Centrum Nauki Kopernik.

Zdjęcia: Agata Steifer

The Thinkatorium (Majsternia) is a place in the Copernicus Science Centre, where the visitors face the engineering, scientific and logical challenges having only everyday use items at their disposal.

All these items was an inspiration to design The Thinkatorium sign. Variety of materials, techniques and textures used in the sign gives an impression of discoveries that can be found behind the doors.

The Thinkatorium is an in-house project made in the Copernicus Science Centre.

Photos: Agata Steifer

bottom of page