top of page

Wystawa Powietrze – więcej niż nic została wyprodukowana przez szwajcarskie centrum nauki Technorama.

Ideą identyfikacji wizualnej jej prezentacji w Centrum Nauki Kopernik było połączenie haseł związanych z powietrzem z serią przewrotnych ilustracji. W efekcie, lekko i dowcipnie zilustrowane hasła, oddały zwiewny charakter wystawy.

Powietrze – więcej niż nic to wewnętrzny projekt zrealizowany w Centrum Nauki Kopernik.

Air – is not just nothing is an exhibition produced by the Swiss Science Center Technorama.

The visual identity for its display in the Copernicus Science Centre was based on a fusion of witty slogans and eye-catching, humorous drawings that reflect the airy character of the exhibits.

Air – is not just nothing is an in-house project made in the Copernicus Science Centre.

bottom of page