top of page

Dokument opisujący rok działalności Centrum Nauki Kopernik. Nowo ustanowiona misja, jako najważniejsze wydarzenie roku, została umieszczona na okładce jako manifest.

Raport roczny 2012 to wewnętrzny projekt zrealizowany w Centrum Nauki Kopernik.

The 2012 edition featuring a year of the Copernicus Science Centre work. The newly changed Copernicus' mission, as the most significant event during a year, was put on a cover as a manifesto.

The 2012 annual report is an in-house project made in the Copernicus Science Centre.

bottom of page