top of page

Identyfikacja wizualna konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Planetariów (IPS) zorganizowanej przez Centrum Nauki Kopernik i planetarium Niebo Kopernika w Warszawie.

Temat konferencji – Revolve – nawiązywał do postaci Mikołaja Kopernika, dlatego jego rysunek układu heliocentrycznego stał się inspiracją dla logo konferencji.

Identyfikacja została oparta na wyrazistych, odręcznych elementach graficznych skontrastowanych z geometrycznym krojem pisma, oraz folii holograficznej, która połączyła świat marzeń i nowoczesnej technologii.

Revolve jest wewnętrznym projektem zrealizowanym w Centrum Nauki Kopernik.

Visual identity for the International Planetarium Society conference hosted by the Copernicus Science Centre and the Heavens of Copernicus planetarium in Warsaw.

The conference theme – Revolve – was related to Nicolaus Copernicus. For this reason his drawing of the heliocentric model was an inspiration for the logo.

Visual identity was based on bold, handwritten graphic elements contrasted with a geometric typeface and a holographic foil, that linked the worlds of dreams and technology.

Revolve in an in-house project made in the Copernicus Science Centre.

bottom of page