top of page

Identyfikacja, katalog i instrukcje obsługi eksponatów do Umysłu przyłapanego – wystawy objazdowej stworzonej w Centrum Nauki Kopernik.


Projekt eksponatów: Michał Grzymała i Emilia Walędzik. Zdjęcia eksponatów: Agata Steifer.

Visual identity, catalogue and exhibits user’s manuals for Captured Mind – a travelling exhibition made in the Copernicus Science Centre.


Design of exhibits: Michał Grzymała and Emilia Walędzik. Photos of exhibits: Agata Steifer

bottom of page